I 1990 utkom første utgave av Norske førsteutgaver. En hjelpebok for samlere av skjønnlitteratur, forfattet av advokat Cato Schiøtz og nå avdøde antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm. Begge iherdige samlere og medlemmer av Bibliofilklubben.

Første utgave tok for seg 50 forfattere. Boken ble raskt et viktig referanseverktøy for norske boksamlere, og i 1993 kom et supplement med 34 nye forfattere. I 2006 utkom 2. Utgave, korrigert og utvidet til 115 forfattere. Boken ble trykket i 600 eksemplarer, hvorav 33 er nummerert for Bibliofilklubbens medlemmer. Boken er for lengst utsolgt og hyppig etterspurt av samlere.

Fredrik Delås, også medlem av Bibliofilklubben, samarbeider med Cato Schiøtz rundt oppdatering av Norske førsteutgaver. Vår erfaring er at en trykket bibliografi raskt blir utdatert, da den gir grunnlag for å dykke ned i egen samling og finne uregistrerte titler og varianter innen de ulike forfatteres produksjon. Med bakgrunn i dette ønsker vi å tilgjengeliggjøre Norske førsteutgaver på nettet, for på denne måten å hyppigere kunne oppdatere bibliografien ettersom ny informasjon kommer fra samlermiljøet.

Ta kontakt på post@antikvariat-bryggen.no hvis du har innspill!

Cato Schiøtz & Fredrik Delås

Tittelsider og innledninger til 1. og 2. utgave Last ned
A
Aikio, Matti  – Bibliografi (Oppdatert 24/8 2018) Last ned
Aikio, Matti   – Samleark (Oppdatert 24/8 2018) Last ned
Andersen, Tryggve (Oppdatert 9/1 2017) Last ned
Anker, Nini Roll (Oppdatert 7/11 2016) Last ned
Aukrust, Kjell (Oppdatert 26/2 2018) Last ned
Aukrust, Olav (Oppdatert 18/9 2012) Last ned
 B
Benneche, Olaf (Oppdatert 18/9 2012)  Last ned
Bjerke, Andrè (Oppdatert 18/9 2012) Last ned
Bjørneboe, Jens (Oppdatert 22/1 2015) Last ned
Bjørnson, Bjørnstjerne (Oppdatert 13/1 2015) Last ned
Bjørnson, Bjørnstjerne – Artikler og taler (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Bjørnson, Bjørnstjerne – Leilighetsdikt (Oppdatert 15/2 2013) Last ned
Bojer, Johan (Oppdatert 24/6 2014) Last ned
Borgen, Johan (Oppdatert 8/9 2015) Last ned
Boyson, Emil (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Braaten, Oskar (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Brun, Johan Nordahl (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Brynildsen, Aasmund (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Bull, Jacob Breda (Oppdatert 11/5 2018) Last ned
Bull, Olaf (Oppdatert 7/8 2014) Last ned
Børli, Hans (Oppdatert 13/1 2015) Last ned
C
Caspari, Theodor (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Christiansen, Sigurd (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Collett, Camilla (Oppdatert 8/8 2014) Last ned
D
Dass, Petter (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
Duun, Olav (Oppdatert 24/1 2013) Last ned
E
Egner, Thorbjørn (Oppdatert 9/1 2018) Last ned
Elvestad, Sven (Stein Riverton) (Oppdatert 19/6 2014) Last ned
Engelbretsdatter, Dorothe (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
F
Falkberget, Johan (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Fangen, Ronald (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Fosse, Jon (Oppdatert 26/1 2016) Last ned
Frich, Gert Øvre Richter (Oppdatert 5/4 2017) Last ned
Fønhus, Mikkjel (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
G
Garborg, Arne (Oppdatert 26/1 2016) Last ned
Garborg, Hulda (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Gill, Claes (Oppdatert 14/5 2013) Last ned
Grieg, Nordahl (Oppdatert 10/1 2017) Last ned
Gulbranssen, Trygve (Oppdatert 7/8 2014) Last ned
H
Hagerup, Inger (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Hamsun, Knut (Oppdatert 18/10 2016) Last ned
Hansen, Maurits Christopher (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Hauge, Olav Håkonson (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Heiberg, Gunnar (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Hoel, Sigurd (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Hofmo, Gunvor (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Holberg, Ludvig (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Hølmebakk, Sigbjørn (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
I
Ibsen, Henrik (Oppdatert 7/1 2018) Last ned
J
Jacobsen, Rolf (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Jensen, Axel (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Jonsson, Tor (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Jæger, Hans (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Jølsen, Ragnhild (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
K
Kielland, Alexander Lange (Oppdatert 7/11 2016) Last ned
Kinck, Hans Ernst (Oppdatert 9/5 2018) Last ned
Kittelsen, Theodor Severin (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Kjær, Nils (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Krag, Thomas Peter (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Krag, Vilhelm Andreas Wexels (Oppdatert 4/5 2018) Last ned
Krog, Helge (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Krohg, Christian (Oppdatert 22/10 2017) Last ned
Krokann, Inge (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Kvalstad, Louis (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
L
Larsen, Alf (Oppdatert 5/9 2013) Last ned
Lie, Jonas (Max Mauser) (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Lie, Jonas Lauritz Idemil (Oppdatert 21/3 2014) Last ned
Løland, Rasmus (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
 M
Mein, Antoinette (Marie) (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Moe, Jørgen (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Moren, Sven (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Mortensson-Egnund, Ivar (Oppdatert 7/8 2014) Last ned
Mykle, Agnar (Oppdatert 4/5 2018) Last ned
N
Nedreaas, Torborg (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Nilsen, Rudolf (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Normann, Regine (Oppdatert 24/1 2018) Last ned
Norske Selskabs Diktere (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Nygard, Olav (Oppdatert 26/2 2018) Last ned
O
Obstfelder, Sigbjørn (Oppdatert 15/12 2017) Last ned
Omre, Arthur (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
P
Prøysen, Alf (Oppdatert 7/9 2015) Last ned
R
Reiss-Andersen, Gunnar (Oppdatert 7/1 2016) Last ned
Ring, Barbra (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Rud, Nils Johan (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Rølvaag, Ole Edvart (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
 S
Sandbeck, Vidar (Oppdatert 24/6 2014) Last ned
Sande, Jakob (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Sandel, Cora (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Sandemose, Aksel (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Schwach, Conrad Nicolai (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Scott, Gabriel (Oppdatert 18/10 2016) Last ned
Sivle, Per (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Skjæraasen, Einar (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Skram, Amalie (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
T
Tvedt, Jens (Oppdatert 10/1 2017) Last ned
U
Undset, Sigrid (Oppdatert 22/10 2017) Last ned
Uppdal, Kristoffer (Oppdatert 7/8 2014) Last ned
V
Vesaas, Tarjei (Oppdatert 13/10 2017) Last ned
Vinje, Aasmund Olavsson (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Vogt, Nils Collett (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Vold, Jan Erik (Oppdatert 7/11 2016) Last ned
W
Welhaven, Johan Sebastian Cammermeyer (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Wergeland, Henrik Arnold (Oppdatert 2/1 2017) Last ned
Wessel, Johan Herman (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Wildenvey, Herman (Oppdatert 24/6 2014) Last ned
Winsnes, Hanna Olava (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Z
Zwilgmeyer, Dikken (Barbara Henrikke) Wind Daae (Oppd. 2017) Last ned
Ø
Øverland, Arnulf (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Å
Aanrud, Hans (Oppdatert 14/6 2013) Last ned
Aasen, Ivar (Oppdatert 5/9 2013) Last ned

SISTE OPPDATERINGER

11. mai: J. B. Bull – Varianter av Eline Vangen & Digte

9. mai: Hans E. Kinck – 3 nye bindvarianter

4. mai: Agnar Mykle – Tyven, tyven skal du hete 

4. mai: Vilhelm Krag – Nye varianter + korrigering av årstall etc. 

26. februar: Aikio – Ny biografi + årstall «Norske Kunstnere»

26. februar: Olav Nygard – Mange tilføyelser

26. februar: Kjell Aukrust – Ny variant av «Humor i poesi og strek» (1980)

24. januar: Regine Normann – Ny variant av «Eventyr»

12. januar: Mykle – Posthume utgivelser + kommentarer.

9. januar: Egner – Overs. «Ole Brumm» 2.utg. 1945 IKKE 1948.

7. januar: Ibsen – Ny variant av «Når vi døde vågner»

15. desember: Obstfelder – Lagt til fotografier.

1. desember: Arne Garborg – Ny førsteutgave og særtrykk. Se innledningstekst.

23. november: C. N. Schwach – Debuten er IKKE først trykket i Norsk Nationalblad.

20. november: Vilhelm Krag – Lagt til variant forlagsbind «Holmerne de graa».

22. 0ktober: Sigrid Undset – Lagt til variant forlagsbind «Vaaren».

22. 0ktober: Christian Krohg – Forlagsbind «Dissonantser».

18. 0ktober: Arne Garborg – Lagt til fotografi av «Trætte Mænd» (heftet).

10. 0ktober: Tarjei Vesaas – Endret omslagsbeskrivelse på «Dei svarte hestane».

24. juli: Dikken Zwilgmeyer – Lagt til uregistrert tittel fra 1909.

5. mai.: Øvre Richter Frich – Variant av «Vinet, den flytande solstrålen».

10. jan.: Nordahl Grieg – Fotografier av varianter «Friheten»

10. jan.: Jens Tvedt – Liten tekstkorrektur

9. jan.: Matti Aikio – Lagt til fotografier

9. jan.: Tryggve Andersen – Lagt til Fotografier

9. jan.: Nordahl Grieg – Lagt til fotografier

6. jan.: Jens Tvedt – Lagt til nye varianter og fotografier

2. jan.: Wergeland – Lagt til uregistrert «Sidste Reis» – 1845

9. nov.: Kielland – Endret beskrivelser av «Nye Noveletter».