Egenhendig anbefalelsesbrev datert Kristiania, april 1889.

Det er med sand fornöielse at jeg får udtale som min Overbevisning at Frøken M. Hoel er naaet til et musikalsk Standpunkt paa hvilket en Udenlandsreise vilde være den bedste Skole for videre Udvikling. Jeg tror at et Ophold i Leipzig eller Berlin med Frøken Hoels musikalske Begavlese og Sands for Arbeidets Betydning vilde bringe de bedste kunstneriske Resultater. Da nu hendes hele Hu staar til en saadan Reise, kan jeg ikke andet end paa det varmeste anbefale hendes Forehavende.

Med høiagtelse
Edvard Grieg

Familien Hoel på Nes på Helgøya var meget musikalsk, og fostret flere habile musikere.

 

PRIS: 7 500,-

Relaterte objekter