Omstændelig og udførlig Relation, Angaaende Den Grønlandske Missions Begyndelse og Fortsættelse, Samt Hvad ellers mere der ved Landets Recognosering, dets Beskaffenhed, og Indbyggernes Væsen og Leve-Maade vedkommende, er befunden; […]

Kjøbenhavn: Joh. Christ. Groth, 1738. [20], 408 sider. Liten 4to. Nær samtidig halvskinnbind.
Skinnet på rygg noe krakelert. Dekler med noe overflateslitasje. En anelse skjevlest. God materie.

Trykket på skrivepapir (materiens tykkelse 2,7cm).

Bibliotheca Norvegica III, 226.

NORDLANDSPRESTEN SOM BLE “GRØNLANDS APOSTEL”
Hans Egede (1686/Harstad – 1758/Danmark). Han reiste i 1721 som den første misjonær i nyere tid til Grønland. Han oppholdt seg der i 15 år hvor han bygde opp misjonen blant inuittene. Han var dessuten sentral i etableringen av handelsvirksomhet med grønlandske varer og den nye danske kolonialiseringen.
I 1737 utga han herværende bok “Omstændig og udførlig Relation […] “der vakte stor Interesse og versattes paa flere Sprog. Egedes Betydning for Grønland kan ikke overvurderes. Hvad hverken kongelige Bestræbelser i næsten halvandet Hundrede Aar, driftig Handelsaand eller kæk Sømandsfærd havde formaaet: at genvinde det tabte Grønland for den Dansk-norske Krone, det lykkedes for den stilfærdige, men udholdende Nordlandspræst- Grønlands Navn af civiliseret Land er uløselig knyttet til hans,.” (Dansk Biografisk Leksikon).

Tilbudspris / Special offer:  6 500,-

 

Related Projects