Eit rom – Eit hus

Bibliofilutgåve med 7 grafiske arbeid av Eva Laila Hilsen.

7 litografier/tresnitt & 7 blad med tekster fra Jon Fosses roman Naustet.

Dei grafiske arbeida er ein kombinasjon av tresnitt og litografi trykt på Velin Arches Blanc 250 gram, format 76x56cm, hos trykkar Jørund Sørensen, Nøtterøy.

Tekstene er henta frå romanan NAUSTET av Jon Fosse.
Tekstene er sette i bly med 20 punkt Plantin, og trykt på Velin Arches Blanc, 250 gram, format 76×56 cm, formgitt og trykt av Jørund Sørensen.

Bokbindinga er utført av Etablissement Dermont Duvald, Paris.

Ett av 50 nummererte eksemplarer signert av Eva Laila Hilsen og Jon Fosse.

Pris: 21 000,-*

*5% kunstavgift tilkommer

Kunstmappen Eit rom – Eit hus ble utarbeidet mot utsillinger i Galleri Ismene (Trondheim) og Aalesunds Kunstforening, 2002. Under en feriereise i Sør-Frankrike sommeren 2002, hadde Hilsen på anbefaling med seg Jon Fosses roman Naustet. Det oppstod umiddelbart en fascinasjon for ord og tekst som Hilsen overførte til akvareller. Hun fikk ved hjemkomst arrangert et møte med Fosse, hvor hun presenterte sine skisser og idéer rundt prosjektet. De utvalgte tekstene ble positivt imøtesett av Fosse. Norsk kulturråd og Kunstnerforeningen innvilget midler, og et nødvendig forhåndssalg kom i havn ved presentasjon av prosjektet til offentlige og private institusjoner/personer. Nynorsk kultursentrum/ Ivar Aasen-tunet kjøpte inn mappa til Jon Fosse-arkivet.

Trykkene er en kombinasjon av tresnitt og litografi, en meget tidkrevende produksjonsprosess. Dette arbeidet pågikk over 3 måneder hos Jørund Sørensen, sønn av Brit og Hans Gerhard Sørensen, på Nøtterøy.

Kassetten for trykkene er produsert hos bokbinder i Paris. Mappen ble presentert i Det Norske Teatret i 2002, hvor skuespiller Lise Fjeldstad og billedkunstner Ingrid Egeberg åpnet utstillingen.

Plansjene fra kunstmappa henger i dag som utsmykning i Samlagets kantine.

Related Projects