Erindringstrilogien Anne Kathrines ungdom, Landsens liv og Fra Fjordnes til Sjøvinn (1910–12), inneholder særdeles lange dedikasjoner og avslørende avhandlinger vedrørende bøkenes historie og personregister.

Anne Kathrines Ungdom. Hverdagsbilleder fra 1830-40-aarene

Kristiania: Aschehoug, 1910. Tredje oplag.
Dedikasjon + 1 side beskrivelse.
“Til mine kjære venner Aase og Sigurd fra Håkon Løken (nyss utnevnt til “Fillepapa”)…..Sjøvinn er Vinje i Mosvika….Alle slektens personer er gjengit nøiaktig og sannferdig….Langes på Rones er Ole Richters (statsministerens) foreldre, på Rostad..”.

Landsens Liv. Billeder fra 1850-60-aarene.

Kristiania: Aschehoug, 1911. Annet oplag.
Dedikasjon + 2 sider beskrivelse.
“Til Aase hjerteligst fra Håkon Løken…..”Söderquist er onkel Nordgren, og “Martin Mühldog” er Morten Müller, f. i Skogn 1828…”Eventyrmesteren” er Asbjørnsen, “Visemesteren” er Jørgen Moe, Fars barndomsven. Hans grandtante Kassi [?] Moe var nemlig gift med begge mine oldeforeldre…”.

Fra Fjordnes til Sjøvinn. Billeder og Minder fra 1870-aarene.

Kristiania: Aschehoug, 1912. Annet oplag.
Dedikasjon + 2 1/2 sider beskrivelse.
“Til min kjære Aase hjerteligst fra Onkel Håkon…..”Alt det som fortelles i denne boka er sant, ikke alene kulturhistorisk og politisk, men også personalhistorisk. Alle personene er virkelige, fra Far og Mor til barna, gjesterne, embetsmennene, folket på Rostad; Richters, “Eventyrmesteren”; Asbjørnsen….”.

Pris: 1 500,-

Related Projects