Syk Kjærlihet. Roman.

Paris: Imprimerie Aldolphe Reiff, 1893. [2 blanke], [4], 362, [2 blanke] sider. 8vo.

Halvskinnbind bundet ubeskåret med begge omslag. Lesebånd. Omslag med mindre svake bretter.

For øvrig et velholdt eksemplar av denne kultboken.

Da Jæger prøvde å finne en forlegger til Syk kjærlihet, var det ingen skandinaviske forlag som ønsket å ha noe med ham å gjøre. 

“…boken inneholdt dessuten ting som støtte an mot den norske kriminallov; denne lov var jo etter min siste domfellelse skjerpet, spesielt av  hensyn til meg. “ (Bjørnstad, side 617). Jæger dro til Paris for å prøve å finne en forlegger som var villig til å trykke boken. Han innleder et livslangt vennskap med den danske anarkisten Jean Jacques Ipsen, som skaffer ham en jobb The New York Life Insurance Company. Dette arbeidet ga Jæger en inntekt på 200 francs i måneden, noe som var med på å gjøre ham i stand til å finansiere trykkingen av Syk Kjærlihet. Trykkingen ble utført ved Imprimerie Adolphe Reiff. 3, rue du Four. Teksten er skrevet i en merkelig muntlig form, noe som allerede tittelen på omslaget vitner om: Kjærlihet i stedet for kjærlighet. Boken skaper som forventet stor oppmerksomhet. Politimesteren i Kristiania skriver 27. mai, før boken har kommet i handelen, i sin dagbok: “Hans Jægers Syk Kjærlihet besluttes beslaglagt.” Jæger driver markedsføring så godt han kan. Han sender et eksemplar til Jonas Lie, og håper på en uttalelse. Lie nøler med å lese boken, og skal ved en anledning ha sagt: “Der ligger den; men jeg leser den ikke, for jeg vet at når jeg får begynt å lese den, så holder jeg ikke opp, og jeg VIL ikke lese den!”. 

Boken er fyldig omtalt i Arthur Thuesens “Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge” side 144.

 

PRIS:  3 000,-   SOLGT

Relaterte objekter