H. GROSCH

Herrebøe-Fayencer.

Kristiania: W. C. Fabritius & Sønner, 1901. Tverr-4to (33x24cm). Originalt omslag.

29 sider + 11 fargeplansjer.

Fremre omslag med liten lukket rift mot øvre del av ryggstripe. Bakre omslag med liten lukket rift mot øvre hjørne. Liten svak plett på bakre omslag. For øvrig et velholdt eksemplar!

Referanseverket over Herrebøe-Fayencer (Idd – Halden) 1759-1772.

Pris: 950,-

Related Projects