To legendariske klagebrev fra Mykles hånd.

2 brev (2 sider maskinskrevet og signert / 1 side håndskrevet og signert) fra Agnar Mykle til forhandleren av Smith-Corona skrivemaskiner.

[…] Mens skrivemaskinen før minte meg om et usmurt luftpressbor med alle skruer løse, så var dette nye, uhørte skrik som en blanding av stukken gris høne og kortslutning. Hver gang jeg skulle slå maskinen på, sto jeg en meter fra; hver gang kom skriket, men heldigvis ikke det blå lynet som jeg fryktet. Jeg oppdaget etterhvert at jeg kunne tukte skriket ved å kaste meg over maskinen og hastig slå fem ganger på linjeskiftertasten, da døde det; men det er jo en anstrengende måte å dikte på. […] 

Det håndskrevne brevet er skrevet i telegramsform:

De har ødelagt min elektriske Smith-Corona Stop 

Den var fjærlett i anslaget, men efter overhalingen nu 

er fjæren gjort så stram og hard at jeg har fått muskelbrist 

i venstre skulderblad Stop 

De må øyeblikkelig sende ut til Asker en ny og fjærlett maskin Stop 

Er midt i en høyst viktig roman med time limit Stop 

En formue står på spill Stop

 

PRIS:  15 000,-

Bestilling sendes til: post@antikvariat-bryggen.no

Relaterte objekter