OSCARSHAL

Christiania: Udgivet og forlagt af Chr. Tönsberg, (1856). Trykt av Winckelmann & Sönner.

Tverr-folio (42,5x30cm). Tittelblad og 7 helsides fargelitografier etter originaler av Frich og Von Hanno. 8 tekstsider på Nors, Tysk og Engelsk.

Samtidig [originalt?] helsjirtingbind med tittel i gull og blindtrykte rammer på dekler. 6 skilleark i rosa silke intakte.

Meget liten slitasje ved kapitéler. Et fåtall meget svake skjolder på dekler. Forsatsblad [foran] noe “skrukket”. Noe plettet i marger (se fotografier). For øvrig et tiltalende bind i helt samtidig dekorert helsjirting.

Pris: 2 750,-

Related Projects