Denne gang presenteres Elvestad/Riverton-objekter fra Sarpsborgmannen Arnt Mathisen jr.’s samling.

I tillegg til en mengde ulike skandinaviske utgaver, finner vi også flere håndskrevne objekter. Høyest rager det håndskrevne manuskriptet til «Angsten», Elvestads psykologiske og til dels selvbiografiske skildring. Den vil utgjøre en perle i enhver Elvestad/Riverton-samling. Et 14 siders brev, vedlagt fullmakt til Victor Mogens er et annet bevis på Mathisens teft for det unike. Han hadde sentrale kontakter innen miljøet, og korresponderte med «institusjoner» som Iwan Hedman i Sverige og Pinkerton i Danmark.

Flere samlere har sagt om det å samle Riverton, at man ikke kan være for kresen på kvalitet. Mange av utgivelsene var såkalt «kiosklitteratur», trykt på dårlig papir og i skjøre omslag. Man må ofte ta til takke med noe medtatte eksemplarer av enkelte utgaver. Når det er sagt, så fremstår flere av eksemplarene i samlingen i en langt bedre stand enn man normalt ser. Dette gjelder spesielt enkelte av Erichsen & Dahlberg-titlene.

Yngre generasjoner har muligens ikke samme forhold til våre tidlige norske kriminalpublikasjoner, som de som vokste opp med hefteserier og føljetonger. Sven Elvestad, alias Stein Riverton var en av foregangsmennene innen denne sjangeren, og hans ettermæle lever den dag i dag blant annet gjennom Rivertonklubben og den årlige utdeling av Rivertonprisen.

Norsk krim leses i dag som aldri før. Vi ønsker at flere skal få ta del i den norske krimlitteraturs barndom, og har ved denne auksjonen valgt å vurdere moderat og med dette legge til rette for at nye samlere finner veien inn i dette fantastiske samlerfeltet.

Det er utrolig spennende å samle Elvestad/Riverton, men det kan ta litt tid å sette seg inn i utgivelsesprosessen og de ulike utgaver. Veldig mange historier utkom første gang i hefteserien Lys og Skygge, en av de virkelig vanskelige rekkene å komplettere, og i ukepresse som Ørebladet, Aftenposten m.m. Førsteutgavene i bokform utkom på ulike forlag, etterhvert også i Sverige. Flere bokutgaver utkom i Sverige og Norge samme år, enkelte også først i Sverige.

Som nyttige samlerverktøy anbefaler vi Syversens Riverton-bibliografi og bibliografien i Schiøtz/Ringstrøm/Delås Norske Førsteutgaver. Klikk på linkene.

BUDVINNERE KONTAKTES I UKE 41.