321) [ELDRE BØKER] HANS POULSEN RESEN

Auksjon avsluttet Tilslag: 250,-
321) [ELDRE BØKER] HANS POULSEN RESEN
Om Faste- oc Bede-Dage […]

I materie.

- 1627 -

322) [ELDRE BØKER] NIELS HELDVAD

Auksjon avsluttet Tilslag: 500,-
322) [ELDRE BØKER] NIELS HELDVAD
Onomat-Etymologicon 

Tidlig navnebok, sjelden!

- 1630 -

323) [ELDRE BØKER] HANS NANSEN

Auksjon avsluttet Tilslag: 1350,-
323) [ELDRE BØKER] HANS NANSEN
Compendium Cosmographicum 

Samtidig perrgamentbind

- 1646 -

324) [ELDRE BØKER] STIERNHIELMS «SILVERBIBEL»

Auksjon avsluttet Tilslag: 1100,-
324) [ELDRE BØKER] STIERNHIELMS «SILVERBIBEL»
Evangelia ab Ulfila

Med frontispiecen og glossariets første tittelblad

- 1671 -

325) [ELDRE BØKER] MICHAEL SØRENSEN LEIGH

Auksjon avsluttet Tilslag: 600,-
325) [ELDRE BØKER] MICHAEL SØRENSEN LEIGH
Gileads Salve imod Dødsens Saar

Samtidig skinnbind over tredekler. 

- 1682 -

326) [ELDRE BØKER] PETERSEN WESSELS KONVERSJONSSKRIFT

Auksjon avsluttet Tilslag: 1500,-
326) [ELDRE BØKER] PETERSEN WESSELS KONVERSJONSSKRIFT
Die giftige Quele des Talmuds

Nydelig samtidig speilbind

- 1724 -

327) [ELDRE BØKER] TEOLOGISKE DISPUTASER

Auksjon avsluttet Tilslag: 250,-
327) [ELDRE BØKER] TEOLOGISKE DISPUTASER
Marcus Wöldike & Christian Nold

2 teologiske disputaser

- 1734 -

328) [ELDRE BØKER] ENEWALDO [ENEVALD] EWALD

Auksjon avsluttet Tilslag: 300,-
328) [ELDRE BØKER] ENEWALDO [ENEVALD] EWALD
Tiids-register over det Gamle testamentes Kirke-Historie 

Samtidig helskinnbind

- 1741-42 -

329) [ELDRE BØKER] LUDVIG HOLBERG

Auksjon avsluttet Tilslag: 3550,-
329) [ELDRE BØKER] LUDVIG HOLBERG
Nikolai Klimii [Førsteutgaven]

PROVENIENS: Andreas Faye!

- 1741 -

330) [ELDRE BØKER] LUDVIG HOLBERG II

Auksjon avsluttet Tilslag: 1250,-
330) [ELDRE BØKER] LUDVIG HOLBERG II
Jødiske Historie

Førsteutgaven

- 1742 -

331) [ELDRE BØKER] EDVARD STORM [1749, Vågå – 1794]

Auksjon avsluttet Tilslag: 1050,-
331) [ELDRE BØKER] EDVARD STORM [1749, Vågå – 1794]
En Sang om Jøndalen

Samtidig bind

- 1781 -

332) [ELDRE BØKER] JENS ZETLITZ

Auksjon avsluttet Tilslag: 700,-
332) [ELDRE BØKER] JENS ZETLITZ
En norsk Höst

Originalt omslag (?)

- 1800 -

333) [ELDRE BØKER] JENS ZETLITZ II

Auksjon avsluttet Tilslag: 450,-
333) [ELDRE BØKER] JENS ZETLITZ II
Alkoran

Sognepræst til Vigedahls Amt

- 1806 -

334) [ELDRE BØKER] [-]

Auksjon avsluttet Tilslag: 475,-
334) [ELDRE BØKER] [-]
Levnetsbeskrivelser af mærkelige Mænd og Kvinder. 

Bidrag av M. C. Hansen. PROVENIENS: Skougaard

- 1838 -

335) SØR-NORGE – LISTER OG MANDAL

Auksjon avsluttet Tilslag: 3550,-
335) SØR-NORGE – LISTER OG MANDAL
Hoved- & Daleveie.

Håndskrift med profiler og tegninger.

- ca. 1880 -

336) KRISTIANIA/OSLO – EILERT SUNDT

Auksjon avsluttet Tilslag: 450,-
336) KRISTIANIA/OSLO – EILERT SUNDT
Om Piperviken og Ruseløkbakken

Originalt omslag

- 1858 -

337) KRISTIANIA/OSLO – CICERONEN

Auksjon avsluttet Tilslag: 500,-
337) KRISTIANIA/OSLO – CICERONEN
Kristiania-Ciceronen

2 originalbind

- 1903/1914 -

338) KRISTIANIA/OSLO – KRISTIANIA POLITIS HISTORIE

Auksjon avsluttet Tilslag: 700,-
338) KRISTIANIA/OSLO – KRISTIANIA POLITIS HISTORIE
Paul Holmsen

Et unika med vedlegg og fin proveniens

- 1884 -

339) DRAMMEN – JUBILEUMSUTSTILLINGEN 1930

Auksjon avsluttet Usolgt
339) DRAMMEN – JUBILEUMSUTSTILLINGEN 1930
Nydelig fotohefte

Originalt omslag

- 1930 -

340) KRISTIANIA/OSLO – DET GAMLE CHRISTIANIA 1624-1814

Auksjon avsluttet Tilslag: 550,-
340) KRISTIANIA/OSLO – DET GAMLE CHRISTIANIA 1624-1814
L. Daae

PROVENIENS: Skougaard 

- 1871 -