141) Gabriel Scott [1874-1958]

AVSLUTTES
30.01 20:18
UTROP
350,-
NESTE BUD
900,-
141) Gabriel Scott [1874-1958]
Brevkort

Til Aftenposten

- 1917 -

142) Olav Skogen [1903 – 1960]

AVSLUTTES
30.01 20:19
UTROP
50,-
NESTE BUD
50,-
142) Olav Skogen [1903 – 1960]
Vilmarksvers

Debut med dedikasjon

- 1946- 

143) Alfred Sinding-Larsen [1839 – 1911]

AVSLUTTES
30.01 20:20
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
143) Alfred Sinding-Larsen [1839 – 1911]
Efter naadigst befaling

Dedikasjon

- 1906 -

144) Adolf Skramstad [1865 – 1927]

AVSLUTTES
30.01 20:21
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
144) Adolf Skramstad [1865 – 1927]
Paa bygden

Dedikasjon  til Axel Maurer

- 1897-

145) Christian Skredsvig [1854-1924]

AVSLUTTES
30.01 20:22
UTROP
350,-
NESTE BUD
1150,-
145) Christian Skredsvig [1854-1924]
Brev

Til Catharinus Elling, omtaler Lammers, Peterssen m.fl.

- 1901 -

146) Dag Solstad [1941-]

AVSLUTTES
30.01 20:23
UTROP
1000,-
NESTE BUD
1300,-
146) Dag Solstad [1941-]
Tilbake til Pelle Erobreren?

Dedikasjon

- 1977 -

147) Dag Solstad [1941-]

AVSLUTTES
30.01 20:24
UTROP
1250,-
NESTE BUD
2600,-
147) Dag Solstad [1941-]
LOT – 3 Bibliofilutgaver

Signerte & Nummererte / Som nye.

- 1996-1999 -

148) Einar Solstad [1892 – 1918]

AVSLUTTES
30.01 20:25
UTROP
100,-
NESTE BUD
150,-
148) Einar Solstad [1892 – 1918]
Digte [eneste utgitte bok]

Debut med dedikasjon

- 1915-

149) Rolf Stenersen [1899 – 1978]

AVSLUTTES
30.01 20:26
UTROP
300,-
NESTE BUD
500,-
149) Rolf Stenersen [1899 – 1978]
Godnatt da du

2-linjers dedikasjon

- 1931- 

150) John Steinbeck [1902-1968]

AVSLUTTES
30.01 20:27
UTROP
1500,-
NESTE BUD
1500,-
150) John Steinbeck [1902-1968]
The moon is down. [Om det okkuperte Norge]

Ett av 700 forhåndseksemplarer for bokhandelen

- 1942 -

151) Einar Skjæraasen [1900-1966]

AVSLUTTES
30.01 20:28
UTROP
900,-
NESTE BUD
900,-
151) Einar Skjæraasen [1900-1966]
Så stiger sevjene

Dedikasjon

- 1945 -

152) Gunnar Staalesen [1947-]

AVSLUTTES
30.01 20:29
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
152) Gunnar Staalesen [1947-]
Varg Veum. De dødes dal

Dedikasjon

- 2004 -

153) Harald U. Sverdrup [1923-1992]

AVSLUTTES
30.01 20:30
UTROP
400,-
NESTE BUD
450,-
153) Harald U. Sverdrup [1923-1992]
Drøm og drift

Dedikasjon til Claes Gill

- 1948 - 

154) Roar Tank [1880 – 1957]

AVSLUTTES
30.01 20:31
UTROP
100,-
NESTE BUD
100,-
154) Roar Tank [1880 – 1957]
LOT

Dedikasjoner

- 1944-45- 

155) Jens Thiis [1870-1942]

AVSLUTTES
30.01 20:32
UTROP
250,-
NESTE BUD
350,-
155) Jens Thiis [1870-1942]
Brev

Til Gunnar Heiberg

- 1903 -

156) Torvald Tu [1993 – 1955]

AVSLUTTES
30.01 20:33
UTROP
500,-
NESTE BUD
500,-
156) Torvald Tu [1993 – 1955]
Hagen min

Dedikasjon til Olav Dalgard

- 1931-

157) Kristoffer Uppdal [1878 – 1961] 

AVSLUTTES
30.01 20:34
UTROP
500,-
NESTE BUD
550,-
157) Kristoffer Uppdal [1878 – 1961] 
Dansen gjenom Skuggeheimen [første bok]

Dedikasjon til Severin Eskeland

- 1911-

158) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:35
UTROP
750,-
NESTE BUD
750,-
158) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
6 av de 5 Guro-bøkene I førsteutgaver

Fine dedikasjoner

- 1975-81 -

159) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:36
UTROP
750,-
NESTE BUD
750,-
159) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
Komplett rekke av Kaos-bøkene

Fine dedikasjoner

- 1982-87 - 

160) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:37
UTROP
450,-
NESTE BUD
450,-
160) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
4 førsteutgaver

Fine dedikasjoner

- 1970-94 -