En samling utenfor det vanlige.
For samlere, bibliofiler og forskere.

Oslo Auktionsforretning. 24.-25 oktober + 7.-9. november 1939.

Stor 8vo. 623 sider. 1774 nummer.

VEDLAGT: korrespondanse mellom Øyvind Anker og Odd Myre, Olav Myres sønn.

1 Brev fra Anker til Odd Myre. 1 Brev fra Odd Myre til Anker.

Korrespondansen gjelder et eksemplar av Ibsens ”Kongs-Emnerne” med dedikasjon til Jakob Løkke. Eksemplaret hadde tilhørt Olav Myre, og ble omsatt ved denne auksjonen

Øyvind Anker var medlem av Bibliofilklubben 1953-1990.

 

Pris: 200,-

Related Projects