H. Ø. Blom

 

Christiania: Paa Forfatterens Forlag, 1873. 62 sider. Samtidig halvsjirtingbind, vedlagt fremre omslag.

Forsatspapir noe fuktplettet.

PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater.

THUESEN: Boken inneholder voldsomme utfall mot statsråd Kittel Motzfeldt, hvem forfatteren flere steder kaller ”infam slyngel”. Da boken også ellers støtte an mot velanstendigheten, ble den konfiskert av politiet, dog først efter at 65 eksemplarer var blitt solgt av forfatteren eller hans kolportører.

Hans Ørn Blom [1817-1885], dikter og publisist.

 

Pris: 600,-

Relaterte objekter