«De lærdeste lægers urtagaarde»

Ernst Bjerke, historiker, bibliofil og samlingsforvalter ved Oslo katedralskoles gamle bibliotek, har skrevet en av de mest interessante, kunnskapsformidlende og vakreste bøker om bøker vi har sett på lang, lang tid.

Boken er utgitt av Bibliofilklubben og presenterer Kjell-Erik Andersens (1942-2010) boksamling, som nå befinner seg i Oslo katedralskoles bibliotek. Over 472 rikt illustrerte sider gis en innføring i samlingen og farmasiens historie. Samlingen spenner fra 1483–2010 og representerer bokhistorie også langt utover bøkenes tematikk. Bjerke har delt opp samlingen i 8 kategorier og lar 93 utvalgte bøker representere disse.

En vakker bok til en nydelig pris!

Pris: 290,-

Relaterte objekter