Acerbis ”Travels”.
Preliminär beskrivning av London-editionerna 1802.

Uppsala: 1965. Stor 8vo. 18 sider. Originalt omslag.

Särtryck i 25 eksemplar.

PROVENIENS: Eiler Schiötz’ eksemplar med dedikasjon fra Du Rietz.

Schiötz’ notater. Du Rietz’ ex libris vedlagt.

Eiler Schiötz var medlem av Bibliofilklubben 1955-1998.

 

Pris: 350,-

Related Projects