Strax. Politisk Flyveblad.

HAMSUNS BIDRAG (FØRSTETRYKK):

Nr. 2 – Diktet «For Norge»

Nr. 3 – Diktet «Til Georg Stang»

Nr. 4. Diktet «Betragtning»

4 nummer á 4 sider (alt som kom). 1.-16. Marts, 1905.

Ble utgitt av Sigurd Bødtker, Chr. Dybwad, Nils Kjær og J. Worm-Müller.

Sjirtingryggbind.

Nummerne er velholdte og uten rifter og papirtap som ofte sees på disse som er trykket på dårlig avispapir.

 

PRIS:  1 000,-     SOLGT

Relaterte objekter