Independence. Poem By Charles Churchill. Selvstændighed. Oversættelse af P. A. Heiberg.

Paris. 1828. [4], 51, [1] sider. Samtidig rødt helskinnbind med indre denteller i gull. Helt gullsnitt. Fremre omslag medbundet.

På det TRYKTE dedikasjonsbladet tilegnes boken Knut Lyne Rahbek og signeres P. A. Heiberg, “hans halvhundreaarige Ven”.
HÅNDSKREVET dedikasjon fra Knut Lyhne Rahbek på fremre omslag:

Herr Etatsraad Collin […] Medbroder i Selskabet for Sandhed fra K. L. Rahbek.

Etatsråden er med største sannsynlighet Jonas Collin, som opptrådde som mesén for flere av Danmarks kjente forfattere, heriblant H. C Andersen, og senere også Johanne Louise Heiberg, gift med P. A. Heibergs sønn Johan Ludvig.

Heiberg og Rahbek var nære venner fra ungdomsårene og livet ut. Etter en av datidens mest omtalte skilsmissesaker, mellom P. A. Heiberg og hans kone Thomasine (1801), fikk Rahbek ansvaret for deres felles sønn Johan Ludvig Heiberg. Heiberg og Rahbek opprettet i 1890-årene selskapet For
Sandhed sammen med en gruppe andre radikale borgere. I selskapets tidsskrift, For Sandhed. Et Fierdingaarsskrift (1798-1802), offentliggjorde Heiberg sine mest berømte kritiske essays, Politisk Dispache og Sprog-Granskning.

En sjelden bok med en spennende proveniens og sterk dedikasjon!

PRIS:   3 500,-    SOLGT

Bestilling sendes til: post@antikvariat-bryggen.no

Relaterte objekter