a/ Hjulturistkart over det sydlige Norge.

Christiania: I kommission hos Feilberg & Landmark, 1894-98.

Foldekart i originalt sjirtingomslag.

Kartet har vært med på tur og har noe alderspatina. Noen få lukkede rifter i kartets folder (utenfor kartbildet). En av riftene berører kartbildets ytterkant.

b/ Haandbog til Hjulturistkart over det sydlige Norge. Udarbeidet efter opgaver fra veibygnings-kontoret under departementet for de offentlige arbeider for Norsk Hjulturist-Forening.

Christiania: I kommission hos Feilberg &Landmark, 1894. 50, [2] sider.

Originalt omslag.Lite stempel på omslag.

 

PRIS:  2 500,-

Bestilling sendes til: post@antikvariat-bryggen.no

Relaterte objekter