The Lady from the sea.

Translated with the Author’s Permission by Eleanor Marx-Aveling.

London: T. Fisher Unwin, 1890. Forlagets dekorerte pergamentbind.

Edmund Gosse har skrevet en 13 siders innledning til boken. Oversettelsen er utført av Eleanor Marx-Aveling , Karl Marx’s yngste datter.

Pergamentet er, som man ofte ser , noe plettet.

Dette er et særopplag av den engelske førsteutgaven som utkom i Fisher Unwins “Cameo series”. Boken er bundet i et nydelig helpergamentbind fra forlaget, og er trykket på japanpapir* i et opplag på kun 30 eksemplarer.

Boken er nummerert 1 av 30 eksemplarer, og har tilhørt forleggeren Thomas Fisher Unwin.

Dette kan sies med sikkerhet, da boken stammer fra boet etter Unwin, hvor han besatt flere bøker fra Cameo Series, alle nummerert “I” og enkelte bøker vedlagt korrespondanse mellom forfatterne og Fisher Unwin. Det forelå dessverre ingen korrespondanse med Ibsen blant bøkene.

* Japanpapir er en type håndlaget klutepapir laget i Japan. Det kjennetegnes ved at det ofte er ganske tykt og det har gjerne en lett gul- og silkeaktig overflate. Japanpapir er benyttet i Europa siden slutten av 1800-tallet til kunstgrafikk og til bibliofilutgaver av kunstnerisk illustrerte bøker. Sammenlignet med bøttepapir, så er japanpapiret stivere og “hardere”.

 

PRIS: 10 000,-   SOLGT

Relaterte objekter