Dongeri / Dongeri

Dongeri (1974) var en teaterproduksjon av Scene 7Dongeri var urfremførelsen av Jens Bjørneboes skuespill med samme tittel. Dongeri var et bestillingsverk fra Oslo Kommunes informasjonssenter om reklamens makt. Produksjonen hadde premiere i underetasjen i Konserthusets D-blokk, som var datidens tilholdssted for Scene 7 og Club 7.

«Dongery» utkom på Pax Forlag i 1976.

I Club 7’s antologi «Dikt og ulikt» [1975], altså året før bokutgivelsen på Pax forlag, gjengis en del av teksten.

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Et utdrag av Dongery med tittelen Dongeri (!) ble offentliggjort – antagelig i 1974 – i et ukeblad med paginering s. 17 – 24 på rødt papir. Her er de to første scenene offentliggjort. Det er opplyst avslutningsvis at «Jens Bjørneboes skuespill «Dongeri» (!) kommer i bokform våren 1975 med sannsynligvis 1 scene til som ennå ikke er ferdigskrevet.»

1) Plakat for oppsetningen på Club 7.

Mål: 43×61 cm i ramme. Tegnet av Torstein Nybø [1944-2012].

2) Dikt og ulikt – Antologi 1975.

Tiden Norsk Forlag. 156, [3] sider. Originalt omslag. Velholdt.

Med utdrag fra Bjørneboe «Dongeri», utgitt året etter på Pax Forlag.

3) Dongery – En collage om Forretningsstanden […].

Førsteutgaven fra Pax Forlag, 1976. Originalt omslag. Velholdt.

Pris: 4 500,-

Relaterte objekter