Justismord? Til Stortingets justiskomite, Stortinget, Oslo.

Uten trykkested og år. Smal 8vo. 32 upaginerte sider.

Inntil nylig uregistrert variant i Schiøtz/Ringstrøm/Delås: «Norske førsteutgaver».  Nå registrert som variant B under “Politi og anarki”.

Teksten er et særtrykk fra kapittel II i Bjørneboes essaysamling «Politi og anarki», Henstilling til Stortingets justiskomité. Sats og format er identisk, men særtrykket inneholder illustrasjoner og fotografier på flere sider. Disse er ikke tatt med i “Politi og anarki”. Tore Rem skriver i sin biografi at Bjørneboe får laget et særtrykk vedrørende Torgersen-saken som sendes representantene i Justiskomiteen. Kan det være dette det er snakk om?

Pris: 2 500,-

Relaterte objekter