Dag Solstad. Et festskrift til 30-årsdagen 16 juli 1971.
[Redigert av Kjell Heggelund, Jan Erik Vold og Einar Økland].

Oslo: Aschehoug,  1971. 172, [4] sider. Originalt omslag.
Svak slitasje enkelte steder langs omslagets kanter, som vanlig på 
denne utgaven. For øvrig et fast og rett eksemplar.

DEDIKASJON: Til mine svigerforeldre med hilsen Dag, 
datert Halden 16-10-71.

I 1971 flyttet Solstad med familien til Moss. Kort tid etter flytter de videre 
til Halden. Handlingen i "25. september-plassen" er lagt til festningsbyen.

Pris: 900,-

Relaterte objekter