The game birds and wild fowl of Sweden and Norway; with an account of the seals and salt-water fishes of those countries.

 

London: Frederick Warne and co.: 1867. Second edition. Xx, 599 sider. 4to. Forlagsbind. Illustrert med 48 chromo-litografier samt 65 tresnitt. Topp gullsnitt.

Svakt støtte hjørner. Med unntak av enkelte få pletter i materien (foto av den mest rammede plansjen), i all hovedsak ren materie. For øvrig et fast og godt eksemplar av denne klassikeren. Kartet er ikke medbundet, se hvorfor nedenfor.

Eiler Schiötz, ”Itineraria Norvegica”: nr. 615c.

Utgitt samme år som førsteutgaven, med nytt tittelblad. Kartet er ofte ikke medbundet i denne utgaven.

 

 

Pris: 4 000,-

Relaterte objekter