Presten og trykkeren. I-II.

Sagaen om mester Christen som forskrev og fordrev Norges første boktrykker.

Oslo: Jacob Dybwads Forlag, 1943-45. 82 + 127 sider. Originale omslag. Hefte II usprettet.

BIBLIOFILKLUBBUTGAVE: Begge bøker nummer 19, signert av Olav Myre og Jacob Dybwad.

Olav Myre var medlem av Bibliofilklubben 1922-1954.

 

Pris: 400,-

Related Projects