Trondhjems-minner i hvitt og svart.

Særtrykk av artikkelserie i Dagbladet Nidaros, 1952. 78 sider. Illustrert. Stor 8vo. Originalt omslag.

Omslag løst fra materien. For øvrig et godt eksemplar.

Særtrykk.

Artikler vedrørende Gustav Vigeland, Håkon Løken, konsul Ivar Huitfeldt, Trondhjem-sangen m.m.

VEDLAGT:

Brev fra Bernhard Matheson til Odd Myre, Olav Myres sønn, vedrørende artikkelen om konsul Ivar Huitfeldt.

Olav Myre var medlem av Bibliofilklubben 1922-1954.

 

Pris: 350,-

Relaterte objekter