En liden nøgel til at aabne veien for alle, som søge derefter, hvorved de letteligen kunde gjøre forskjel imellem den religion, som det folk kaldet Qvækere bekjende, og deres modstanderes misforstand og forvendelser: samt en kort formaning til alle folk, flittigen at prøve deres veie, og betimeligen at omvende sig til Herren.

Schrevet i det Engelske Spraag af W. Penn. Oc siden oversat paa Fransk, Hôytydsk, Hollandsk oc nu paa Dansk af C. Meidel.

Tryckt i London hos J. Sowles Arvinger, i George-Yard i Lombard-Street. 1736. [12], 55 sider.

Kartonasjebind. Mindre sprekker i ryggstripe. Tittelblad forsterket i ytre marg. Notater på forsats.

Bibliotheca Norvegica: Bind III, nummer 598.

 

Telemarkingen Christofer Meidel 

Christoffer Meidel (ca. 1659 – 1715). Født i Langesund, Telemark. Døde i London, Storbritannia.

Meidel var utdannet i teologien, og i 1687 ble han i Christiania ordinert til prest for den nyopprettede danske og norske menighet i London. Det ble strid omkring hans person da han i gudstjenesten forsøkte å innføre en streng kirketukt i forbindelse med nattverd og forkynte oppfatninger som ble oppfattet som avvikende i forhold til  luthersk lære. 1690 ble han avsatt fra sitt embete. I 1699 sluttet Meidel seg til kvekerne og på tidlig 1700-tall kom han tilbake til Norge og misjonerte sin nye tro.  Det gikk også rykter om at han med store pengemidler fra kvekerlederen William Penn lokket folk til å emigrere til den kvekerske kolonien Pennsylvania i Nord-Amerika. Etter kort tid ble Meidel arrestert, fradømt sine geistlige rettigheter og til slutt landsforvist.

Så sent som 1730 var Meidels kvekerskrifter kjent i adelige og militære kretser på Østlandet. Det førte til et kongelig sensurvedtak i 1740. Mye tyder på at Meidels oversettelser også var tilgjengelige i Norge tidlig på 1800-tallet, da kvekerne igjen gjorde seg gjeldende i deler av landet.

 

PRIS:  3 500,-

 

Relaterte objekter