RIVERTONS MAGASIN

Elvestad, Sven & Bull, Olaf (Red.)

1. – 3. Årgang. Nummer 1. Juli 1925 – 16. September 1927.

35 nummer, hvorav 1 dobbeltnummer. KOMPLETT, ALT SOM KOM.

Bundet med alle for- og bakomslag, nær ubeskåret i 3 halvskinnbind.

Et fåtall minirifter og et fåtall blyantnotater. Et tiltalende sett!

Bidrag av Elvestad:

  1. Juli 1925, side 3-9: Er det dig Valentiner? (Stein Riverton)
  2. September 1925, side 161-174: Lincoln Forssners siste dage. (Stein Riverton)
  3. Oktober 1925, side 244-258: Leo Tolstoi: Hvorfor. (Oversatt av Sven Elvestad*)
  4. November 1925, side 353-356: Arkadij Awertschenko: Herren paa første bænk..
  5. Januar 1926, side 395-400: Hvor? (Sven Elvestad)
  6. Juli 1926, side 1-11: Fik han konsessionen? (Sven Elvestad)

Syversen nr. 95a, 96a, 69a.

*Syversen skriver i sin bibliografi (UBO Skrifter: 14, 1986) at det er tvilsomt at Elvestad sto bak oversettelsene.

Videre finnes bidrag av Øvre Richter Frich (2), Olaf Bull (1), Sigurd Hoel (2), Mikkjel Fønhus (1), Peter Bendow (2), Alf B. Bryn (2) og Kitty Winzel (1).

I tillegg finnes en lang rekke bidrag av utenlandske forfattere fra Thomas Mann til Benito Mussolini.

NB! “Fik han konsessionen” er ikke nevnt i Syversens bibliografi (Bjørn Ringstrøms Antikvariat 1984), eller i Schiøtz/Ringstrøm (2006).

Syversen nevner den dog på side 112 i bibliografien utgitt i 1986 (UBO Skrifter: 14).

Meget sjelden, spesielt i komplett rekke og med alle omslag bevart!

Pris: 12 000,-

Relaterte objekter