AUKSJON PÅGÅR

I samarbeid med / In collaboration with

Brev, autografer, dedikasjonseksemplarer og et lite knippe bøker for den bibliofile.
Hoveddelen av objektene stammer fra en samler som gikk bort for over 50 år siden.

For autograver, brev og manuskripter tilkommer tilslagssalær på 25%, for øvrige objekter 20%. Ved å registrere maksbud håndteres dette opp mot eventuelle motbud i intervaller á 50,-.  Maksbud kan justeres opp uten at det påvirker det stående bud. Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende enkeltobjekter, trenger hjelp med registrering eller ønsker håndtering av bud på dine vegne. Ta kontakt på: post@antikvariat-bryggen.no

141) Gabriel Scott [1874-1958]

AVSLUTTES
30.01 20:18
UTROP
350,-
NESTE BUD
900,-
141) Gabriel Scott [1874-1958]
Brevkort

Til Aftenposten

- 1917 -

142) Olav Skogen [1903 – 1960]

AVSLUTTES
30.01 20:19
UTROP
50,-
NESTE BUD
50,-
142) Olav Skogen [1903 – 1960]
Vilmarksvers

Debut med dedikasjon

- 1946- 

143) Alfred Sinding-Larsen [1839 – 1911]

AVSLUTTES
30.01 20:20
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
143) Alfred Sinding-Larsen [1839 – 1911]
Efter naadigst befaling

Dedikasjon

- 1906 -

144) Adolf Skramstad [1865 – 1927]

AVSLUTTES
30.01 20:21
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
144) Adolf Skramstad [1865 – 1927]
Paa bygden

Dedikasjon  til Axel Maurer

- 1897-

145) Christian Skredsvig [1854-1924]

AVSLUTTES
30.01 20:22
UTROP
350,-
NESTE BUD
1150,-
145) Christian Skredsvig [1854-1924]
Brev

Til Catharinus Elling, omtaler Lammers, Peterssen m.fl.

- 1901 -

146) Dag Solstad [1941-]

AVSLUTTES
30.01 20:23
UTROP
1000,-
NESTE BUD
1300,-
146) Dag Solstad [1941-]
Tilbake til Pelle Erobreren?

Dedikasjon

- 1977 -

147) Dag Solstad [1941-]

AVSLUTTES
30.01 20:24
UTROP
1250,-
NESTE BUD
2600,-
147) Dag Solstad [1941-]
LOT – 3 Bibliofilutgaver

Signerte & Nummererte / Som nye.

- 1996-1999 -

148) Einar Solstad [1892 – 1918]

AVSLUTTES
30.01 20:25
UTROP
100,-
NESTE BUD
150,-
148) Einar Solstad [1892 – 1918]
Digte [eneste utgitte bok]

Debut med dedikasjon

- 1915-

149) Rolf Stenersen [1899 – 1978]

AVSLUTTES
30.01 20:26
UTROP
300,-
NESTE BUD
500,-
149) Rolf Stenersen [1899 – 1978]
Godnatt da du

2-linjers dedikasjon

- 1931- 

150) John Steinbeck [1902-1968]

AVSLUTTES
30.01 20:27
UTROP
1500,-
NESTE BUD
1500,-
150) John Steinbeck [1902-1968]
The moon is down. [Om det okkuperte Norge]

Ett av 700 forhåndseksemplarer for bokhandelen

- 1942 -

151) Einar Skjæraasen [1900-1966]

AVSLUTTES
30.01 20:28
UTROP
900,-
NESTE BUD
900,-
151) Einar Skjæraasen [1900-1966]
Så stiger sevjene

Dedikasjon

- 1945 -

152) Gunnar Staalesen [1947-]

AVSLUTTES
30.01 20:29
UTROP
150,-
NESTE BUD
150,-
152) Gunnar Staalesen [1947-]
Varg Veum. De dødes dal

Dedikasjon

- 2004 -

153) Harald U. Sverdrup [1923-1992]

AVSLUTTES
30.01 20:30
UTROP
400,-
NESTE BUD
450,-
153) Harald U. Sverdrup [1923-1992]
Drøm og drift

Dedikasjon til Claes Gill

- 1948 - 

154) Roar Tank [1880 – 1957]

AVSLUTTES
30.01 20:31
UTROP
100,-
NESTE BUD
100,-
154) Roar Tank [1880 – 1957]
LOT

Dedikasjoner

- 1944-45- 

155) Jens Thiis [1870-1942]

AVSLUTTES
30.01 20:32
UTROP
250,-
NESTE BUD
350,-
155) Jens Thiis [1870-1942]
Brev

Til Gunnar Heiberg

- 1903 -

156) Torvald Tu [1993 – 1955]

AVSLUTTES
30.01 20:33
UTROP
500,-
NESTE BUD
500,-
156) Torvald Tu [1993 – 1955]
Hagen min

Dedikasjon til Olav Dalgard

- 1931-

157) Kristoffer Uppdal [1878 – 1961] 

AVSLUTTES
30.01 20:34
UTROP
500,-
NESTE BUD
550,-
157) Kristoffer Uppdal [1878 – 1961] 
Dansen gjenom Skuggeheimen [første bok]

Dedikasjon til Severin Eskeland

- 1911-

158) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:35
UTROP
750,-
NESTE BUD
750,-
158) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
6 av de 5 Guro-bøkene I førsteutgaver

Fine dedikasjoner

- 1975-81 -

159) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:36
UTROP
750,-
NESTE BUD
750,-
159) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
Komplett rekke av Kaos-bøkene

Fine dedikasjoner

- 1982-87 - 

160) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]

AVSLUTTES
30.01 20:37
UTROP
450,-
NESTE BUD
450,-
160) Anne-Cath. Vestly [1920- 2008]
4 førsteutgaver

Fine dedikasjoner

- 1970-94 -